31 aug 2018 17:57

Diverse bepalingen in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen in strafzaken omvat.

Het voorontwerp bevat een reeks bepalingen die de correctie of de verbetering beogen van bestaande bepalingen in strafzaken. Andere bepalingen zorgen ook voor de omzetting in nationaal recht van internationale verplichtingen of het nemen van maatregelen om deze verplichtingen na te leven. Een aantal bepalingen beogen ten slotte meer fundamentele maatregelen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.