09 jun 2023 17:42

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem een voorontwerp van wet goed inzake diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp bevat diverse wijzigingsbepalingen met betrekking tot onder meer het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek der successierechten, het Wetboek der registratie- , hypotheek- en griffierechten, de inkomstenbelastingen, douane en accijnzen, procedure en invordering.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.