29 sep 2023 16:11

Diverse fiscale bepalingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat diverse wijzigingsbepalingen met betrekking tot onder meer het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek der successierechten, het Wetboek der registratie- , hypotheek- en griffierechten, de inkomstenbelastingen, douane en accijnzen, procedure en invordering.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.