23 feb 2024 15:55

Diverse fiscale bepalingen – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen in tweede lezing goed.

Het voorontwerp van wet is aangepast aan het advies van de Raad van State en bevat:

  • wijzigingen van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid
  • wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen (investeringsaftrek)
  • wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004 (terugbetaling van professionele diesel)

De ministerraad keurt overigens een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid. Bij de voorstelling van het dossier in eerste lezing maakten de bepalingen van dit eerste voorontwerp deel uit van het eerste oorspronkelijke voorontwerp (titel 2). De Raad van State heeft echter opgemerkt dat voor deze titel 2 de optionele bicamerale wetgevingsprocedure moet worden gevolgd en dat deze titel dus het voorwerp moet uitmaken van een apart voorontwerp van wet.

De voorontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.