31 jan 2014 18:39

Diverse maatregelen op het vlak van pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed rond diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. Het ontwerp werd voorgelegd aan het syndicaal overleg. 

De bepalingen van het voorontwerp beantwoorden aan volgende doelstellingen:

  • de wetgeving over de pensioenen van de ambtenaren in overeenstemming brengen met de verschillende wijzigingen inzake juridisch, administratief of geldelijk statuut van sommige ambtenaren;
  • ongelijkheden en discriminaties wegwerken en de toekenning van dubbele pensioenvoordelen uitsluiten;
  • maatregelen invoeren die kaderen in een administratieve vereenvoudiging;
  • inhoudelijke en formele verbeteringen aanbrengen in de bestaande pensioenwetgeving. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.