23 jun 2023 16:51

Diverse wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering II - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat diverse wijzigingen aan het Wetboek van Strafvordering II doorvoert.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende vier thema's:

  • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de burgerinfiltrant
  • wijzigingen met betrekking tot de voorafgaande erkenning van schuld (VES, artikel 216 Wetboek van Strafvordering)
  • de toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme
  • wijzigingen in de procedure inzake minnelijke schikking (artikel 216bis Wetboek van Strafvordering)

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.