27 nov 2009 12:06

Dode hand 2009

Verdeling van het bijzondere krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

Verdeling van het bijzondere krediet voor de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzondere krediet voor het jaar 2009 berekent en verdeelt onder de gemeenten waar zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom.

Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het krediet wordt verdeeld in functie van de fiscale minderopbrengst per gemeente.

Voor 2009 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 60.557.879 euro. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72%, namelijk 43.601.673 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt wordt als volgt bepaald:

  • voor de gemeenten van het Vlaams Gewest 4.605.943 euro,
  • voor de gemeenten van het Waals Gewest 4.109.509 euro,
  • voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34.886.221 euro.