19 nov 2010 14:38

Dode hand 2010

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzonder krediet voor 2010 berekent en verdeelt onder de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. 
Het krediet dekt 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van de fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet.

Voor 2010 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 62.538.282 euro. Het in 2010 te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van dat bedrag, namelijk 45.027.563 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt bedraagt:

  • 4.567.398 euro voor de gemeenten van het Vlaams Gewest
  • 4.101.362 euro voor de gemeenten van het Waals Gewest
  • 36.358.803 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest