23 dec 2022 16:58

'Dode hand' 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2022 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet 103.981.568 euro voor 2022. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 9.183.956 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 7.403.401 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 87.394.211 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 1.068.736 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 274.946 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.979.084 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 29.463.141 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.