07 dec 2012 18:14

Doelgroepen waarvoor werkgevers 0,05% van globale loonmassa moeten voorbehouden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de risicogroepen bepaalt voor wie de werkgevers een inspanning van ten minste 0,05% van de globale loonmassa van hun werknemers moeten voorbehouden.   

De ministerraad bepaalt de risicogroepen voor wie de werkgevers die gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 190, § 1 van de wet*, een inspanning van ten minste 0,05% van de globale loonmassa van hun werknemers moeten voorbehouden. Het gaat om de werknemers van 50 jaar en ouder, werknemers van 40 jaar en ouder die risico lopen op ontslag, werkzoekenden die werkloos zijn of die minder dan een jaar aan de slag zijn, werknemers met verminderde arbeidsgeschiktheid en jongeren onder de 26 jaar die een opleiding volgen. De helft van de 0,05% inspanning moet gaan naar de jongeren onder de 26 jaar.

Het ontwerp treedt op 1 januari 2013 in werking.

Ontwerp van koninklijk besluit in toepassing van artikel 189 vierde lid, van de *wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)