01 mrt 2024 17:58

Domeinconcessie voor Modular Offshore Grid installaties Prinses Elisabeth Zone

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Paul Van Tigchelt en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de Prinses Elisabeth Zone aan de nv Elia Asset.

Concreet heeft deze aanvraag betrekking op de bouw van een kunstmatig eiland waarop alle AC (wisselstroom) en DC (gelijkstroom) elektrische infrastructuur zal worden ondergebracht, evenals de functionaliteiten die nodig zijn om de site op te zetten en het eiland te bouwen.

De huidige planning van de Modular Offshore Grid (MOG II) voorziet de plaatsing van de caissons in 2024 en 25, met de plaatsing van 8 tot 12 caissons in 2024. De elektrische infrastructuur zal worden geplaatst na de werken aan het eiland zelf, vanaf het derde kwartaal van 2026.