20 jul 2000 17:00

Domeinconcessies voor installaties voor de productie van elektriciteit
in de Noordzee