18 dec 2015 17:51

Dossier van de FOD Financiën in het kader van de begrotingsbehoedzaamheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met een dossier over de huurverlenging van een datacenter voor de FOD Financiën, conform aan een omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid voor het einde van het begrotingsjaar 2015.

De FOD Financiën gebruikt, in het kader van de Business Continuity strategie, het DRS datacenter. Datacenters vormen binnen de ICT-omgeving een zeer bedrijfskritische factor in de organisatie. Ze bevatten de centrale ICT-componenten waarop de bedrijfsinformatie opgeslagen, verwerkt en gedistribueerd wordt naar alle gebruikers. Voor de bescherming van deze cruciale data voor de organisatie is er nood aan een datacenter-infrastructuur die voor een optimale bescherming van deze systemen en data zorgt.

De FOD Financiën beschikt sinds 2006 over een ontdubbelde informaticastructuur. Het primaire datacenter gelegen in het North Galaxy park wordt aangevuld met een tweede datacenter, ingericht als Disaster Recovery Site (DRS). Het North Galaxy Complex maakt deel uit van een federaal initiatief voor datacenters. Dit initiatief heeft als doel een 40-tal kleinere datacenters van federale overheidsdiensten en instellingen onder te brengen in een viertal grotere datacenters. Dit zorgt ervoor dat de kosten in uitbating, telecommuniatie en energie gedrukt worden, het schaalvoordeel naar dienstverlening benut kan worden en het is een eerste stap in de uitbouw van een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur of G-Cloud. 

De datacenter-infrastructuur van de FOD Financiën in het North Galaxy complex neemt een belangrijk element in die federale strategie in. Er wordt voor het plaatsen van de systemen van de FOD Financiën in de DRS een ruimte gehuurd. In het kader van die strategie vindt de verlenging van de huur voor die ruimte plaats voor het jaar 2015 en 2016.