11 nov 2021 10:29

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een dossier van de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om het afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Ravels en de Regie der Gebouwen voor een loods voor voertuigen van de federale politie.