13 mrt 2014 17:29

Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen  Servais Verherstraeten de volgende dossiers goed: 

  • het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de NMBS over de bouw van een administratief centrum en een parkeergebouw in Zottegem voor de huisvesting van de diensten van de FOD Financiën en het Vredegerecht en van een openbaar parkeergebouw 
  • het opstarten van een promotieovereenkomst van werken voor de bouw van een nieuw Justitiepaleis in Namen