05 okt 2012 19:51

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • een bijkomende bestelling van een studie over de telefonische bereikbaarheid van de federale overheidsdiensten die publieke contacten hebben
  • een protocolakkoord voor de heropbouw van de kanselarij van de Belgische ambassade in Peking
  • een subsidie aan het Centre Jacques Cartier voor 2012
  • een dossier voor de aanschaf van een verbrijzelaar van harde schijven voor Defensie
  • het regionaal programma desert locust threat in the Sahel, een programma van de Food and Agriculture Organisation om gewassen in de Sahel te beschermen tegen sprinkhanen