09 okt 2012 13:29

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor het programma gedelegeerde samenwerking met de United Nations Development Programme Naar een lokale ontwikkeling met minder broeikasgassen en beter bestand tegen klimaatverandering in Senegal.