25 mrt 2021 19:36

Dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, twee huurdossiers van de Regie der Gebouwen in Brussel goed.

De Regie der Gebouwen is contractueel verbonden aan Deka Immobilien Beteiligungsgesellschaft MBH voor het gebouw aan de Paleizenstraat 48 in 1030 Brussel, en dit contract loopt ten einde op 31 december 2026. Aangezien het gebouw momenteel en in de toekomst niet gebruikt wordt door federale diensten, wil de Regie der Gebouwen dit huurcontract vroegtijdig opzeggen. De ministerraad gaat derhalve akkoord met het minnelijke voorstel tot vervroegde beëindiging op 31 maart 2021, tegen een opzeggingsvergoeding.

De Regie der Gebouwen is ook contractueel verbonden aan Deka GmBH voor het Blérot-gebouw, gelegen aan het Victor Hortaplein 2 in 1060 Sint-Gillis, waarvan het contract ten einde loopt op 31 maart 2023. Dit vastgoed stemt overeen met blok 2 van het zogenaamde Eurostationgebouw. Het is de bedoeling van de Regie der Gebouwen om het huurcontract te verlengen, rekening houdend met de reorganisatie, in functie van de nieuwe bezettingsnormen, van de huisvesting van bepaalde federale diensten in Brussel rond strategische plaatsen zoals het Zuidstation. De ministerraad gaat derhalve akkoord met het minnelijke voorstel om de huurovereenkomst te verlengen met 15 jaar en 9 maanden, vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2038. Aan het einde van de huurovereenkomst is een jaarlijkse stilzwijgende verlenging voorzien.