16 jul 2021 17:54

Dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met twee dossiers over de Regie der Gebouwen. 

Het betreft :

  • het opstarten van een overheidsopdracht via een mededingingsprocedure met onderhandeling voor de inhuring van een gebouw inclusief eerste inrichtingswerken voor het FAVV, waardoor de hergroepering van de centrale en lokale diensten van Vlaams-Brabant en Limburg mogelijk wordt
  • de verlenging met drie jaar van het huurcontract van het gebouw gelegen in de Kroonlaan 153 in Brussel en de herhuisvesting Sciensano in het gebouw Eurostation, op het Victor Hortaplein 2, evenals de eerste inrichtingswerken