04 dec 2020 19:10

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel twee dossiers van de Regie der Gebouwen goed. 

Het betreft meer bepaald de volgende dossiers:

  • de huurovereenkomst voor negen jaar van het gebouw op het Emiel Clausplein 4 in Deinze voor de herhuisvesting van het Vredegerecht
  • de huurovereenkomst voor negen jaar van het gebouw op de Grote Markt 6 in Tienen voor de herhuisvesting van het Vredegerecht