18 dec 2015 17:52

Dotatie 2015 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van Europese Toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dotatie voor 2015 toekent in het kader van het Fonds ter financiering van sommige, verrichte uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt in 2015 volgende dotaties:

 • een dotatie van 22,5 miljoen euro voor:
  • uitgaven voor de preventie van criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die verband houden met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te verdelen over de politiezones afhankelijk van hun bijdrage voor de Europese Toppen
  • uitgaven voor de beveiliging van de MIVB en voor preventieplannen
  • uitgaven verbonden aan de financiering van de Gewestelijke Politieschool
 • een dotatie van 15 miljoen euro voor de politiezones om de inspecteurs van de politiezones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingezet voor de versterking en de veiligheid in het openbaar vervoer, te financieren
 • een dotatie van 17,3 miljoen euro voor de politiezones om:
  • het Astrid-systeem te ondersteunen
  • de toetreding tot het basiskader van de politieagenten te bevorderen
  • het leren van talen aan te moedigen
  • sweeping
  • de uren gepresteerd in het kader van de Europese toppen door de politiekorpsen
  • investeringen in infrastructuur en veiligheidsmaterieel
  • ontwikkelen van een vrije toegang tot camerabeelden