16 dec 2016 15:49

Dotatie 2016 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van Europese Toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dotatie voor 2016 toekent in het kader van het Fonds ter financiering van sommige, verrichte uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt in 2016 volgende dotaties:

 • een dotatie van 17,3 miljoen euro voor de politiezones om:
  • de uitgavendie te dekken die verbonden zijn aan de gepresteerde uren om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken
  • het Astrid-systeem te ondersteunen
  • de toetreding tot het basiskader van de politieagenten te bevorderen
  • het leren van talen aan te moedigen
  • de aanwerving en het behoud van personeel te stimuleren
  • financiële hulp voor de uren gepresteerd in het kader van de Europese toppen toe te kennen
  • investeringen in infrastructuur en veiligheidsmaterieel te ondersteunen
  • de ontwikkeling van een vrije toegang tot camerabeelden te bevorderen
 • een dotatie van 15 miljoen euro voor de politiezones om de 250 inspecteurs van de politiezones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te financieren
 • een uitzonderlijke dotatie van 10 miljoen euro voor de plitiezones om de uitgaven te dekken in verband met de terroristische dreiging
 • een dotatie van 12,5 miljoen euro voor:
  • uitgaven voor de preventie van criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die verband houden met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te verdelen over de politiezones afhankelijk van hun bijdrage voor de Europese Toppen
  • uitgaven voor de beveiliging van de MIVB
  • uitgaven verbonden aan de opleiding van politieagenten

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.