16 dec 2016 15:50

Ministerraad van 16 december 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de ministerraad in tweede lezing drie belangrijke dossiers heeft goedgekeurd, met name rond de hervorming en de modernisering van onze economie, dit om het scheppen van nieuwe banen en het herstel aan te moedigen.

Het gaat meer bepaald om volgende documenten:

  • het voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk
  • het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1996 rond het concurrentievermogen van de ondernemingen
  • het voorontwerp van wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid en van de gezondheidszorg (zie bijgevoegde presentatie)

Minister van Economie Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block gingen dieper in op deze maatregelen.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon gaf vervolgens wat meer uitleg over de dotatie van 55 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het Fonds ter financiering van uitgaven voor de veiligheid van de Europese toppen en uitgaven die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Minister voor federale culturele instellingen Didier Reynders, belast met Beliris, verklaarde dat de ministerraad de oprichting van een naamloze vennootschap heeft goedgekeurd die verantwoordelijk zal zijn voor de werken en de studies in het kader van de restauratie van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Tot slot benadrukte de eerste minister drie belangrijke punten die vandaag door de regering werden goedgekeurd:

  • de deelname van België aan de universele tentoonstelling van Dubai en de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie die de Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen moet regelen,
  • de bevestiging van de operationele inzet van Defensie in verschillende missies in het buitenland in 2017,
  • en het vrijmaken van bijkomende middelen in het kader van de provisie voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme.