21 nov 2016 18:32

Overheidsopdracht: uitbreiding van de Sidis Suite-toepassing voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdracht volgens onderhandelingsprocedure te gunnen voor de uitbreiding van de Sidis Suite-toepassing voor het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie. 

De ontwikkeling en de continue verbetering van de toepassing is op dit ogenblik volstrekt noodzakelijk, in het bijzonder voor een efficiënt beheer in samenwerking met de diensten van de Staatsveiligheid in het kader van de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Het Sidis Suite computerprogramma moet het beheer van de detentieopvolging moderniseren. Het gaat om een gecentraliseerd elektronisch dossier met essentiële informatie en zorgt voor een efficiënter beheer van de bewegingen van gedetineerden zoals opsluiting, transfer, (risico)gedrag, strafeinde, penitentiair verlof, tuchtmaatregelen, bezittingen, bezoekers of gevolgde opleidingen.

De minister van Justitie wordt belast met het gunnen van de opdracht aan ‘Consortium’, dat het technische monopolie heeft van de toepassing. De budgettaire middelen zullen ter beschikking worden gesteld op de interdepartementale provisie Terrorisme en Deradicalisering. .