12 dec 2016 13:10

Oprichting van de naamloze vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel

De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister belast met de Federale Culturele Instellingen Didier Reynders zijn goedkeuring aan de ontwerpen van Statuten, aandeelhoudersovereenkomst en financieel plan van de naamloze vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Die drie documenten zullen het mogelijk maken om de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel op te richten, om de renovatie en het beheer van het Conservatorium mogelijk te maken. Ze zullen worden voorgelegd aan een notaris om zo te kunnen overgaan tot het verlijden van de authentieke akte en de daadwerkelijke oprichting van de vennootschap, zodra de ministerraad van elke gemeenschap zijn akkoord hierover heeft gegeven.

Daarnaast heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot machtiging van de Regie der Gebouwen om de gebouwen van het Conservatorium voor een symbolische euro over te dragen aan deze naamloze vennootschap.