16 dec 2016 15:49

Overdracht van bepaalde personeelsleden van de RVA naar het Vlaams en Waals Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de overdracht van bepaalde personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het Vlaams en Waals Gewest goed.

Als gevolg van de zesde staatshervorming worden volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de Gewest- en Gemeenschapsregeringen. Voor wat de RVA betreft, wordt deze overdracht geregeld door het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de RVA overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Twee ontwerpen van koninklijk besluit behandelen de overdracht van volgende personeelsleden van de RVA naar het Vlaams Gewest:

  • de RVA-personeelsleden die de opdracht ‘coördinatie PWA’ uitoefenen
  • de RVA-personeelsleden die werden gedetacheerd naar de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in de gemeenten

Één ontwerp van koninklijk besluit behandelt de overdracht van volgende personeelsleden van de RVA naar het Waals Gewest:

  • de RVA-personeelsleden die de opdracht loopbaanonderbreking uitoefenen

De drie ontwerpen van koninklijk besluit worden voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.