16 dec 2016 15:49

Overheidsopdracht voor de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het voorstel tot toewijzing van de opdracht voor het onderhoud en de waarborg van de technische installaties van het RAC-gebouw in Brussel.

De onderhoudsopdracht betreft het onderhoud en de totale waarborg op de uitrustingen die voor 100% ten laste zijn van de Regie der Gebouwen, van het RAC-gebouw gelegen in de Koninklijkestraat 202A, waar de Federale Politie is ondergebracht, voor een looptijd van 10 jaar.