14 dec 2016 12:47

overheidsopdrachten voor de hernieuwing van contracten met betrekking tot elektronische identiteitskaarten

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn goedkeuring voor het uitschrijven van twee overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau met betrekking tot de elektronische identiteitskaarten.

De eerste opdracht betreft de kaarten en de certificaten en zal een duur hebben van 10 jaar. Het is van belang dat de duur van het contract een volledige cyclus voor vervanging van de kaarten dekt, zodat de jaarlijkse schommelingen van het aantal geproduceerde kaarten verdwijnen. Als de duur korter is dan 10 jaar, zullen de inschrijvers hun investeringen moeten afschrijven op een lager aantal kaarten, waardoor de eenheidsprijs van een kaart zal stijgen.

De tweede opdracht betreft de ontwikkeling van de toepassing, de exploitatieprocedures, de integratie in de infrastructuur, het beheer van de functionele en prestatietesten, het projectbeheer, de analyse van de applicaties, de aanpassing van de databanken en de ontwikkelingsondersteuning. Die opdracht zal een duur hebben van 5 jaar.