15 dec 2016 11:42

Maatregelen om de loonhandicap met de buurlanden weg te werken - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen wijzigt, om de loonkostenhandicap in vergelijking met de buurlanden weg te werken. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Het is nodig om de loonhandicap met onze buurlanden in samenspraak met de sociale partners te doen verdwijnen om de werkgelegenheid te laten toenemen, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid op lange termijn te verzekeren en om de ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen.

De wijzigingen aan de wet ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het conccurrentievermogen betreffen voornamelijk de modaliteiten die de sociale partners moeten volgen om elke twee jaar de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling en de manier waarop lastenverlagingen de historische loonkostenhandicap doen dalen, te bepalen. 

Daarnaast keurt de ministerraad ook volgende twee ontwerpen van amendement goed:

  • het gebruik van de effecieve arbeidsduur in de berekening van de loonkostenhandicap 
  • het vrijwaren in de tijd van de verminderingen van de historische loonhandicap, die het gevolg zijn van een negatieve handicap ten opzichte van 1996.

Het voorontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd en nadien bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. De ontwerpen van amendement worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen