06 dec 2019 15:05

Dotatie 2019 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2019 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

In 2019 wordt de dotatie van 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt verdeeld:

  • 14.367.000 euro voor de uitgaven om de Gewestelijke Politieschool te financieren
  • 3 miljoen euro voor de uitgaven voor de beveiliging van de MIVB
  • 2.633.000 euro om de inzet van videobescherming en digitale transformatie te ondersteunen
  • 35 miljoen euro voor de politiezones om het veiligheidsbeleid op zonaal niveau te ondersteunen

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2019 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel