23 dec 1999 16:00

Dotatie Fonds van de Sociale Maribel voor ziekenhuizen en voor tehuize
n voor psychiatrische verzorging