19 dec 2020 06:48

Dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2020 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren.

De algemene uitgavenbegroting 2020 voorziet in het kader van de federale financiering van de lokale politie in een dotatie van 8.187.288, 87 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de verdeling van deze dotatie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.