22 feb 2024 11:28

Douane benadrukt effectiviteit van sanctiemaatregelen tegen Rusland in het licht van 2 jaar oorlog in Oekraïne

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) heeft vandaag de effectiviteit benadrukt van de sanctiemaatregelen die zijn genomen tegen Rusland in reactie op de aanhoudende agressie ten aanzien van Oekraïne. Sinds het begin van de aanvallen, inmiddels al twee jaar geleden, heeft de Europese Unie reeds twaalf sanctiepakketten aangenomen.

De sanctiemaatregelen zijn ontworpen om te voorkomen dat Rusland profiteert van handel in goederen die kunnen worden gebruikt in militaire operaties en om de economische druk op Rusland te vergroten als reactie op zijn destabiliserende acties in Oekraïne. Het voorbije jaar lag de focus op het verder aanscherpen van het verbod op de uitvoer van gevoelige goederen, zoals onder meer onderdelen die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van drones, en op het aanpakken van de omzeiling van de sanctiemaatregelen. In het twaalfde sanctiepakket werd ook een verbod ingevoerd op de invoer van Russische diamant. Daarbovenop heeft de EU intensieve maatregelen getroffen om de omzeiling van deze sanctiemaatregelen tegen te gaan.

De naleving van deze sanctiepakketten zorgvuldig controleren en verwerken brengt een aanzienlijke extra werklast voor de douanediensten met zich mee. Volgens een inschatting van de AAD&A zijn er in totaal 243 VTE’s die zich uitsluitend hiermee bezighouden: 197 in eerstelijnscontrole, 18 in tweedelijnscontrole, 16 in opsporingsonderzoeken, 4 voor het afhandelen van overtredingen en 8 in de omkadering.

We stellen echter wel vast dat het aantal aangiftes als gevolg van de sanctiemaatregelen is afgenomen, waardoor ook het aantal niet-conforme aangiftes daalde. Zo werden in 2022 voor de invoer vanuit Rusland en Wit-Rusland 19.191 aangiftes ingestuurd, waarvan er 5.901 grondig gecontroleerd werden. Daarvan waren er 67 niet-conform. In 2023 noteerden we nog 6.260 aangiftes, 923 controles en 42 niet-conforme aangiftes. Het aantal niet-conforme aangiftes daalde met betrekking tot de invoer dus met 37,31 %. Voor wat betreft uitvoer naar Rusland en Wit-Rusland waren er in 2022 107.465 aangiftes, waarvan er 86.473 grondig gecontroleerd werden. Dat leverde 388 niet-conforme aangiftes op. In 2023 waren er nog 87.244 aangiftes. Uit de 48.049 controles bleken 200 aangiftes niet-conform, wat overeenstemt met een daling van 48,45 %.

"Deze resultaten bevestigen de inspanningen van de AAD&A en haar toewijding aan het handhaven van de Europese sancties," aldus Vincent Van Peteghem, minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij. " Een strikte opvolging van de economische sanctiemaatregelen tegen Rusland blijft dan ook cruciaal. Ik ben trots dat we kunnen rekenen op de FOD Financiën die daar elke dag aan meewerkt. Oekraïne en onze Europese partners kunnen daarbij blijvend op de strikte implementatie en toepassing van deze sancties door België rekenen."

De douane blijft alert, zowel voor de toepassing van de sanctiemaatregelen als voor verdachte activiteiten die kunnen wijzen op pogingen om deze maatregelen te omzeilen.

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van de Europese Commissie.