12 jul 2023 16:15

Douane : in beslag genomen drugs in Antwerpen - Resultaten eerste jaarhelft 2023

Vandaag gaven Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij en Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) op de GIP Linkeroever een tussentijds overzicht van de drugs die tijdens de eerste 6 maanden van 2023 in beslag werden genomen in de Antwerpse Haven. Tijdens deze gelegenheid werd ook een MoU met terminaloperatoren en de Haven van Antwerpen ondertekend.

Drugs blijven de Antwerpse haven overspoelen. In de periode januari tot en met juni 2023 werd in de Antwerpse haven al meer dan 43 ton cocaïne in beslag genomen, 2.800 kilo heroïne en 161 kilo MDMA. Als we de cijfers voor de cocaïnevangsten bekijken, dan zien we dat deze voor de eerste 6 maanden van 2023 al 21% hoger liggen dan de cijfers voor dezelfde periode van vorig jaar.

De top 3 landen waarvan de cocaïne in de Antwerpse haven in beslag wordt genomen zijn Ecuador (10.421,28 kg), Panama (5.260,99 kg) en Brazilië (3.450,86 kg). Met zelfs een stijging in het aantal cases ten opzichte van vorig jaar blijft de rip off methode de populairste manier om drugs te verbergen. Dit is het laden van de drugs in de haven van vertrek en het ophalen in de haven van bestemming, meestal zonder dat de verzender of de ontvanger van de legale zending weet dat hun container wordt gebruikt voor het verbergen van drugs.

Om de drugs te bestrijden heeft de douane verschillende verdedigingslinies klaarstaan. Ze kan rekenen op douaniers die dagelijks heel wat verschillende taken uitvoeren met ondersteunend materiaal zoals vaste scanners, mobiele scanners, backscatter en handhold scanners. Eind 2023 zal het project 100% scanning van risicocontainers verder concreet vorm krijgen en een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen drugs. Vijf extra mobiele scanners worden stapsgewijs in dienst genomen, de 108 aanwervingen zullen plaatsgevonden hebben om de scanners operationeel in te zetten en de verdere ontwikkeling en uitrol van AI-modellen zal ook plaatsvinden.

Ook op nationaal en internationaal vlak wordt de samenwerking voortgezet en uitgebreid. Zo vond vandaag het ondertekenen van een MoU (Memorandum of Understanding) met terminaloperatoren en de Haven van Antwerpen plaats. Het doel hiervan is om de doelstellingen van het project 100% scanning van risicocontainers te realiseren, met de actieve medewerking van de terminaloperatoren en de Haven van Antwerpen. Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de invoer van drugs.