31 aug 2015 10:25

Douane neemt 1,6 ton cocaïne in beslag

In samenwerking met de Franse collega’s onderschepten de Belgische douanediensten tijdens de zomermaanden in totaal 1,6 ton cocaïne in de Haven van Antwerpen. De straatwaarde is geraamd op 62 miljoen €.


In juni, juli en augustus is respectievelijk 486 kg, 535 kg en 536 kg cocaïne in beslag genomen in containers afkomstig uit Zuid-Amerika.
De smokkel gebeurde via de zogenaamde rip off-techniek waarbij drugs tijdens een transport- of behandelingsfase van de goederenstroom, na vertrek verstopt wordt tussen reguliere goederen om er dan vóór de eindbestemming, terug uitgehaald te worden.
De drugs konden in beslag genomen worden dankzij een nauwe samenwerking tussen de Franse (DNRED) en de Belgische douanediensten, meer bepaald de Administratie Onderzoek en Opsporing.
“Deze belangrijke vangsten bewijzen de efficiëntie van de Belgische en de Franse douanediensten, en de goede samenwerking tussen beiden. Deze samenwerking zal, evenals die met andere buurlanden, nog versterkt worden.”, stelt Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.
De gerechtelijke afhandeling van deze vangsten loopt nog.