09 nov 2020 12:50

Douane neemt krokodillenvlees en apen in beslag tijdens operatie Thunder

Tussen 14 september 2020 en 15 oktober 2020 nam de Douane deel aan de internationale samenwerkingsoperatie Thunder. Ze controleerde 72 passagiers en nam krokodillenvlees en apen in beslag die beschermd zijn door CITES.

Concreet, onderwierp men op de luchthaven van Zaventem tijdens 4 controledagen zo veel mogelijk passagiers komende uit West Afrika of Centraal Afrika aan een grondige controle.

Tijdens de controles zijn in totaal 72 passagiers en hun bagage grondig gecontroleerd. Er waren 3 CITES-vaststellingen:

  • 3 kg krokodillenvlees;
  • 1 niet levende aap en 3 niet levende stekelvarkens (deze laatste zijn niet beschermd door CITES);
  • 1 niet levende aap.

Daarnaast zijn er tijdens deze controles maar liefst 1.287 kg andere producten van dierlijke oorsprong en 5397 kg producten van plantaardige oorsprong in beslag genomen.

Gedurende de ganse periode is ook op het cargo-gedeelte van de luchthaven gecontroleerd op vrachtvervoer komende uit West Afrika en op jachttrofeeën van om het even waar. Op het cargo-gedeelte gebeurde geen enkele vaststelling.

De Douane heeft tijdens deze operatie nauw samengewerkt met de Cel CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en voerde op het terrein gezamenlijke controles uit. Naast de ambtenaren van de Douane en van de Cel CITES waren ook steeds wetenschappers van het wetenschappelijk comité CITES en afkomstig uit verschillende instituten zoals universiteiten, zoo’s en musea, aanwezig.

De operatie Thunder had betrekking op de CITES-goederen en werd gecoördineerd door de Wereld Douane Organisatie en Interpol. Deze operatie ligt in het verlengde van de internationale operaties Thunderbird en Thunderball. De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, ook wel Conventie van Washington genoemd en gekend onder het Engelse letterwoord CITES, reglementeert de in- en uitvoer en handel van 35.000 planten- en diersoorten.      

Thunder is een internationale operatie ter bestrijding van stroperij, illegale wildoogst, illegale handel en grensoverschrijdende criminaliteit betreffende wilde plant- en diersoorten. De operatie wordt elk jaar herhaald en heeft als doel de organisatie- en communicatiecapaciteiten van de deelnemende landen te testen en te verbeteren. 

Video URL