19 mrt 2010 11:09

Dragen van wapens

Aanpassing van de lijst van ambtenaren van overheidsdiensten die dienstwapens mogen dragen

Aanpassing van de lijst van ambtenaren van overheidsdiensten die dienstwapens mogen dragen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de lijst van de personeelsleden van overheidsdiensten die de toelating hebben om wapens te dragen aanpast. Het voorstel gaat uit van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. 

Voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest gaat het om een aanpassing van terminologie.

Voor het Waalse Gewest voeren de personeelsleden van het Département de la Nature et des Forêts en het Département de la Police et des Controles, meer bepaald de Unité anti-braconnage en de Unité de répression des polutions opdrachten uit van officier of agent van gerechtelijke politie. 

De Waalse regering heeft nu besloten om de ambtenaren van de Unité des repressions des pollutions te bewapen, aangezien ze grote milieucriminaliteit bestrijden. Ook de ambtenaren van het bosbeheer uit beide departementen zijn historisch gezien altijd gewapend geweest en worden dus aan de lijst toegevoegd.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.