08 sep 1995 17:00

Drie Waalse publiekrechtelijke rechtspersonen krijgen ambtenarenstatuu
t