03 apr 2020 16:59

Dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie omvat.

Het voorontwerp heeft onder meer als doel:

  • de giften in natura van verschillende medische materialen en producten die nuttig zijn in de strijd tegen de pandemie fiscaal te stimuleren
  • vergoedingen door de gemeenschappen en gewesten die in de context van de COVID-19-pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, vrij te stellen van de inkomstenbelastingen
  • de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting aan te passen
  • de fiscale termijnen in het kader van de Tax Shelter te verlengen voor de productievennootschappen die kunnen aantonen dat ze rechtstreekse schade als gevolg van de door de federale regering uitgevaardigde maatregelen in het kader van de strijd tegen het COVID-19-pandemie hebben ondervonden

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.