17 jun 2016 14:51

Dringende fiscale bepalingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over dringende fiscale bepalingen.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat de volgende bepalingen:

  • een bepaling over wijzigingen van artikel 269/1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 - WIB 92 (Tate & Lyle)
  • een bepaling tot intrekking van het huidige regime van de aftrek voor octrooi-inkomsten

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Voorontwerp van wet over fiscale bepalingen

Daarnaast heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd over de volgende fiscale bepalingen:

  • een bepaling die de omzetting regelt van de Europese richtlijnen 2014/86/EG en 2015/121/EG tot wijziging van het fiscaal regime dat van toepassing is op de moeder- en dochtervennootschappen van lidstaten
  • een bepaling tot invoering van de keuze tot definitieve betaling of uitgestelde betaling van de exittaks over inkomstenbelastingen

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.