04 apr 2003 17:00

Dringende geneeskundige hulpverlening

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

De hoofdbedoeling is tot een betere definitie te komen van de rol van de beambten in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening, de functie van directeur van de geneeskundige hulpdiensten te creëren en het begrip van collectieve geneeskundige spoedgevallen te omschrijven. De functie van directeur van de geneeskundige hulpdiensten is essentieel, in het bijzonder in het kader van de spoedplanning. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra voor het eenvormig oproepstelsel.