27 mrt 2017 17:15

Dringende geneeskundige hulpverlening: verhoogde herkenbaarheid van voertuigen en personeel voor meer veiligheid

BRUSSEL, 27/03/2017.- Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en haar acht collega’s van de deelstaten uniformiseren de uiterlijke kenmerken van het personeel en de diensten binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De afspraken daarrond hebben ze vastgelegd in een protocolakkoord tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van vandaag, 27 maart 2017.
 

Duidelijke, uniforme uiterlijke kenmerken maken het mogelijk voor de veiligheidsdiensten om snel vast te stellen of de personen en/of ziekenhuiswagens op het terrein bevoegd zijn om op te treden in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening (DGH). Dat is belangrijk om de veiligheid van het zorgpersoneel, de slachtoffers en andere aanwezige burgers te garanderen, bijvoorbeeld in een noodsituatie.

 

Het protocolakkoord kadert binnen de antiterreurmaatregelen van de federale overheid. Na de aanslagen van november 2015 in Parijs volgde er een grondige analyse van de hulpdiensten in ons land. Een belangrijk aandachtpunt dat daarbij naar boven kwam, was de herkenbaarheid van de ziekenwagens en het personeel van de dringende geneeskundige hulpverlening.

 

In het protocolakkoord leggen minister De Block en haar acht collega’s nu een reeks uiterlijke kenmerken vast voor ziekenwagens en voor de interventiekledij van het personeel en, zowel voor dringende geneeskundige hulpverlening als voor niet-dringend liggend ziekenvervoer.

 

Uiterlijke kenmerken in het kort

Ziekenwagens

- Ziekenwagens voor DGH en voor niet-dringend liggend ziekenvervoer krijgen een specifieke bestickering die zal verschillen qua grootte, kleur en plaatsing op het voertuig.

- De basiskleur voor DGH is geel, voor niet-dringend liggend ziekenvervoer wit.

- Enkel in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening mogen ziekenwagens uitgerust zijn met blauwe zwaailichten en sirenes.

- Er komt een ‘intermediaire’ categorie van ziekenwagens voor niet-dringend liggend vervoer die soms dringende opdrachten uitvoeren. Deze ziekenwagens mogen zwaailichten en een sirene hebben, maar ze mogen die enkel gebruiken in het kader van een dringende opdracht.

- Elk voertuig zal een uniek identificatienummer krijgen.

Interventiekledij

- De kleuren van de interventiekledij zijn geel en enamel blauw.

- De kleur van het ‘Star of Life’-symbool op de kledij van de medische urgentiediensten wordt vastgelegd: groen voor verpleegkundigen, rood voor artsen, zilver voor ambulanciers en blauw voor hulpverleners-ambulanciers.

 

Uitrol op terrein

De afbakening van de uiterlijke kenmerken wordt ook wettelijk verankerd. Voor de dringende geneeskundige hulpverlening zal dat gebeuren op federaal niveau, voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer op het niveau van de deelstaten.

 

De FOD Volksgezondheid coördineert de aanpassing van de middelen voor dringende geneeskundige hulpverlening: de Europese aanbesteding voor de opdracht, de voorbereidingen op het terrein en de planning voor de uiteindelijke aanpassingswerken (met aandacht voor een minimale impact op de dienstverlening). Voor deze opdracht, die tegen begin volgend jaar afgerond zal worden, trekt de federale regering een budget van 3,8 miljoen euro uit. De diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer hebben vanaf de aanpassing van de wettelijke teksten vijf jaar de tijd om de benodigde aanpassingen door te voeren.

 

Meer info:

Tijs Ruysschaert, communicatiemedewerker minister De Block

Tel.: 0032 478 39 40 52 Mail: tijs.ruysschaert@minsoc.fed.be Twitter: @Maggie_DeBlock

 

 

De IMC Volksgezondheid:

• Voor de federale staat: Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor de Federale Staat.

• Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest: Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

• Voor het Waals Gewest: Maxime Prévot, vicepresident van de Waalse regering en minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Patrimonium.

• Voor de Franstalige Gemeenschap: Rudy Demotte, minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel en Alda Gréoli, vicepresident van de Federatie Wallonië-Brussel en minister van Cultuur en Kleine Kinderen.

• Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad: Didier Gosuin en Guy Vanhengel, beiden lid van het Verenigd College belast met Gezondheid, Openbaar Ambt, Financiën, Budget, Patrimonium en Buitenlandse Betrekkingen.

• Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Cécile Jodogne, lid van het college bevoegd voor Gezondheidsbeleid en Openbaar Ambt.

• Voor de Duitstalige Gemeenschap: Antonios Antoniadis, minister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor Familie, Gezondheid en Sociale Zaken.