13 sep 2002 17:00

Drugsbeleid

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed betreffende het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed betreffende het samenwerkingsakkoord (*) tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

Dit voorontwerp heeft tot doel het samenwerkingsakkoord goed te keuren waarbij een Algemene Cel Drugsbeleid wordt opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken regeringen. Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid is absoluut noodzakelijk om de problemen inzake drugsgebruik en drugsmisbruik efficiënt te kunnen behandelen en aanpakken. (*) van 2 september 2002.