11 mrt 2005 16:00

Drukkerijen FOD Financiën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen om maatregelen te nemen voor de groepering van de drukkerijen van FOD Financiën, naar aanleiding van de ramp in Ghislenghien op 30 juli 2004.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen om maatregelen te nemen voor de groepering van de drukkerijen van FOD Financiën, naar aanleiding van de ramp in Ghislenghien op 30 juli 2004.

De Ministerraad (*) had ermee ingestemd om een huurcontract te sluiten voor een oppervlakte van 28.000 m2 in het gebouw dat door Diamant Boart wordt betrokken, in de Luttebrugstraat 74 in 1190 Brussel, om er de drukkerijen van FOD Financiën te huisvesten. Omwille van de ramp in Ghislenghien kwam de oorspronkelijke planning van de hergroepering in het gedrang, meer bepaald wat de renovatiewerken in het gebouw betreft, aangezien dat nog altijd door Diamant Boart wordt betrokken. De fabriek Diamant Boart stond immers op het punt zich op zijn nieuwe site te vestigen. De bouw in het industriegebied van Ghislenghien was bijna voltooid. De verhuis van de drukkerijen naar het gebouw in Vorst zal hierdoor niet kunnen plaatsvinden op 1 oktober 2005. Het huurcontract van de Regie der Gebouwen met de firma n.v. Gutenberg zal 8 maanden later aanvangen, door middel van een bijakte bij het oorspronkelijke huurcontract dat op 4 mei 2004 werd ondertekend. Er wordt ook een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het gebouw op de Willebroekkaai, waar het grootste gedeelte van de Brusselse drukkerijen van FOD Financiën zijn gevestigd, om de huur van gebouw tot eind augustus 2006 verlengen. (*) op 7 november 2003.