25 apr 2003 17:00

Dubbele belasting

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 20 augustus 2001.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 20 augustus 2001.

Het voorontwerp van wet zal ter goedkeuring aan het Parlement worden voorgelegd.