25 nov 2010 09:44

Durf neen te zeggen tegen geweld op vrouwen

Brussel, 25 november 2010. "Durf neen zeggen" is de boodschap van de federale ambtenaren om de strijd aan te gaan tegen het geweld op vrouwen, de slachtoffers te helpen om zich te laten horen en het geweld waarvan iedereen getuige kan zijn af te keuren. In het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de federale overheidsdiensten voorgesteld om op 25 november 2010 met zoveel mogelijk medewerkers hetzelfde T-shirt van duurzaam materiaal te dragen en zo een sterke gezamenlijke boodschap uit te dragen: "ik zeg neen tegen geweld op vrouwen". Niet minder dan 12 federale overheidsdiensten en 10 ministeriële kabinetten nemen deel aan deze actie.

Brussel, 25 november 2010. "Durf neen zeggen" is de boodschap van de federale ambtenaren om de strijd aan te gaan tegen het geweld op vrouwen, de slachtoffers te helpen om zich te laten horen en het geweld waarvan iedereen getuige kan zijn af te keuren. In het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de federale overheidsdiensten voorgesteld om op 25 november 2010 met zoveel mogelijk medewerkers hetzelfde T-shirt van duurzaam materiaal te dragen en zo een sterke gezamenlijke boodschap uit te dragen: "ik zeg neen tegen geweld op vrouwen". Niet minder dan 12 federale overheidsdiensten en 10 ministeriële kabinetten nemen deel aan deze actie.

Vaststelling[1]

In 2010 vestigde het IGVM in het kader van zijn studie naar de ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld de aandacht op het feit dat één vrouw op zeven in de loop van de laatste twaalf maanden met ten minste één daad van geweld door een (ex-)partner werd geconfronteerd.   In liefdesrelaties lijkt psychologisch geweld vaker voor te komen dan fysiek geweld. Ook mannen zijn er het slachtoffer van en ook vrouwen zijn daders. Niettemin zijn de slachtoffers van ernstige en zeer ernstige feiten in de privésfeer hoofdzakelijk vrouwen.   Psychologische druk is dus overheersend in de totaliteit van het partnergeweld: verbaal geweld komt veruit het vaakst voor (41,5%), gevolgd door intimidaties (22%) en slagen (15%). Vooral vrouwen worden geconfronteerd met seksueel geweld (5,6%, tegen 0,8% bij de mannen), en ze worden ook het meest opgesloten of aan de deur gezet (5,9% tegen 2,7% voor de mannen).   8,9% van de vrouwen hebben voor hun 18 jaar gedwongen seksuele contacten of relaties meegemaakt. Meestal is de dader een familielid of iemand uit de naaste omgeving. En 23% van deze minderjarige vrouwelijke slachtoffers hebben nooit met iemand over deze feiten gesproken. Bovendien dienen vrouwelijke geweldslachtoffers slechts in een minderheid van de gevallen klacht in (13,9%).  Door dit onderzoek kon het IGVM dus een verschil vaststellen tussen het aantal door de politie- en hulpdiensten geregistreerde slachtoffers en het werkelijke aantal. Een groot aantal van hen leggen immers geen klacht neer en weigeren er in de meeste gevallen zelfs over te praten.   Sterke mobilisatie Om deze bedroevende vaststelling te bestrijden, de slachtoffers en getuigen van geweld aan te zetten om te praten en klacht in te dienen, hebben 12 federale overheidsdiensten en 10 ministeriële kabinetten ingestemd om mee te werken aan de actie en hun personeel te sensibiliseren rond deze thematiek (voor de lijst van deelnemers zie site van het IGVM). De actie gaat bewust hoofdzakelijk over het geweld tegen vrouwen, aangezien vrouwen vaker het slachtoffer zijn en omdat ze plaatsvindt in het kader van de internationale dag tegen het geweld op vrouwen. Er werden twee afbeeldingen ontwikkeld, beide in het Frans en het Nederlands, met als boodschap  “durf neen te zeggen tegen het geweld op vrouwen!” en “als man zeg ik neen tegen geweld op vrouwen”. Er werden niet minder dan 20 000 T-shirts verspreid.   Folder Gelijklopend met deze actie werd ook de in 17 talen beschikbare folder “Doorbreek de stilte voor we zelf gebroken zijn” uitgewerkt en op ruime schaal verspreid op plaatsen die regelmatig bezocht worden door slachtoffers van geweld en meer bepaald allochtone slachtoffers. De situatie van allochtone vrouwen kan immers als gevolg hebben dat ze nog kwetsbaarder zijn voor partnergeweld: risico op isolement, moeilijke toegang tot instellingen, taalbarrière, geen kennis van de hulpverleningsstructuren, enz. De folder zou het mogelijk moeten maken om de slachtoffers door te verwijzen naar diensten waar ze in hun eigen taal terecht kunnen en die hen hulp en advies kunnen geven.   Publicaties Het IGVM begeleidt en publiceert ook verschillende studies en brochures om een duidelijker beeld te krijgen van het voorkomen, de vormen en de ernst van het fysiek, seksueel en psychisch geweld dat vrouwen en mannen ervaren op grond van hun geslacht. De strijd tegen geweld gebeurt immers ook via sensibilisering. De brochures van het IGVM kunnen geraadpleegd worden op zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.   Bladwijzers Het Instituut verdeelt ook 190 000 bladwijzers van de campagne tegen geweld op vrouwen in de student packs van de Belgische universiteiten en hogescholen.  
[1] Gegevens afkomstig uit de studie “Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld” besteld door het IGVM en gepubliceerd in juni 2010.