06 feb 2004 16:00

Duurzaam beheer van de Noordzee

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad maatregelen goedgekeurd aangaande het duurzaam beheer van de Noordzee, waaronder de afbakening van de zones voor exploitatie en exploratie van zeezand en -grind en de offshore elektriciteitsproductie.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad maatregelen goedgekeurd aangaande het duurzaam beheer van de Noordzee, waaronder de afbakening van de zones voor exploitatie en exploratie van zeezand en -grind en de offshore elektriciteitsproductie.

Eind 2004 zal het eerste windmolenpark in de zone op en achter de Thorntonbank voor de Noordzeekust in productie treden. Het afleveren van vergunningen, licenties en concessies zal versneld worden door een gecoördineerde aanpak. Deze voorstellen zijn het resultaat van overleg met alle betrokken actoren, met specifieke aandacht voor de integratie van de economische, sociale en leefmilieuaspecten conform het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2002-2004. Het gaat om de eerste fase in de planning van het duurzaam beheer van de Noordzee. In een tweede fase zullen concrete maatregelen genomen worden voor de afbakening van beschermde mariene gebieden.