24 jun 2005 17:00

Duurzame ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad de precisering van de hefbomen goed om een doelmatiger beleid inzake duurzame ontwikkeling te voeren.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad de precisering van de hefbomen goed om een doelmatiger beleid inzake duurzame ontwikkeling te voeren.

Het eerste plan bevatte doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de officiële geldigheidsdatum van het eerste plan ruim overschrijden. Ook programmeerde het eerste plan acties die vele jaren uitvoering zullen vergen vooraleer ze effect hebben. Dat plan omvatte eveneens bevoegdheden die sindsdien naar de regionale overheden zijn overgeheveld. De uitvoering van de acties wordt echter niet opgeschort. Op voorstel van de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, besloot de Ministerraad welke acties, in de mate dat die geldig blijven, verder inspanning vergen om ze uit te voeren. Het gaat over een derde van de maatregelen. De Ministerraad keurde een lijst goed die de opvolging van de maatregelen uit het Tweede Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004 - 2008 preciseert. De toekenning van de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de maatregelen, draagt bij tot een betere opvolging van het beleid.