28 nov 2011 17:06

Duurzame ontwikkeling

Diverse bepalingen op het vlak van energie en duurzame ontwikkeling

Diverse bepalingen op het vlak van energie en duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van energie en duurzame ontwikkeling.

Het voorontwerp vestigt de repartitiebijdrage die de kernenergiesector moet betalen voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van splijtstoffen. De kernexploitanten en de vennootschappen die een aandeel hebben in de industriële productie van elektriciteit door splijting, betalen voor 2011 een bijdrage van 250 miljoen euro. 

Het voorontwerp past twee koninklijke besluiten aan, die de wetten op de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt uitvoeren,  op het vlak van de federale bijdrage. Het voorontwerp verlengt eveneens het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling in afwachting van het nieuwe plan.