28 nov 2011 17:06

Ministerraad van 28 november 2011

De ministerraad vergaderde op maandag 28 november 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op maandag 28 november 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Eerste minister Yves Leterme, minister van Begroting  Guy Vanhengel, minister van Justitie Stefaan De Clerk en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet presenteerden de beslissingen van de ministerraad tijdens de persconferentie die erop volgde.
Ze zijn overeengekomen om tegen de volgende ministerraad een tijdelijke begroting voor een korte periode op basis van technische twaalfden voor te bereiden. De kans is immers klein dat het parlement een begroting 2012, zoals overeengekomen door de onderhandelaars, nog voor eind december 2011 kan goedkeuren. Ze planden eveneens om een aantal beslissingen uit de overeengekomen begroting 2012 voor te bereiden, zodat ze in 2012 uitvoerbaar zijn.